MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

2% z daní

Darujte 2% dane na zarybnenie našich vôd

 (Poukázateľ dane nemusí byť členom SRZ)

Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA
Sídlo: A. Kmeťa 20, 010 55 ŽILINA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00178209

Tlačivo na 2% dane

Daňovým úradom potvrdené tlačivo (kópiu) je potrebné vhodiť do schránky MO SRZ Šahy na I. Madácha 19 (rybársky dom), alebo zaslať na adresu MO SRZ Šahy, I. Madácha 19, P.O.Box 24, 936 01 Šahy

do 31.5.2022

Všetkým vopred ďakujeme !